Emocionální nevěra, taky nevěra?

Tento (staro)nový fenomén se v poslední době dostává do popředí díky nárůstu popularity (i množství) mediálních platforem. Právě „hledání přátel“ na sociálních sítích a seznamovacích aplikacích se stalo ornou půdou pro další typ podvádění – emocionální nevěru.
Linda Svobodová
——
3. listopadu 2022

Foto: Profimedia

Tento druh nevěry je o něco komplikovanější než ten, při kterém dochází k překročení hranic daného vztahu a zapojení se do fyzické formy intimního kontaktu s jinou osobou. Emocionální nevěra se totiž nevztahuje pouze na mezilidské vztahy spojené s intimitou, ale i na ty platonické. Dala by se popsat jako intenzivní, neintimní spojení, během kterého se jedinec sentimentálně zaplete s někým jiným. Pokud se partner ocitne v této citové vazbě, překračuje hranice s někým, kdo není jeho hlavním partnerem, a třetí osobu tak zapojuje do pseudoromantického vztahu. 

„Důvody k vykročení ze svého primárního vztahu jsou hned dva, a to strach a bezpečí. Strach z toho, že se přitom nechci nechat přistihnout, který je ovšem ukrytý ve vnímaném bezpečí zdánlivého nicnedělání,“ píše psychoterapeut, učitel a spisovatel Michael J. Formica pro Psychology Today. To pak vytváří či způsobuje emoční nedostupnost ze strany daného partnera. Pokud je pak stupeň nedostupnosti na vyšší úrovni, může to značně ovlivnit kvalitu vztahu.

Jak vypadá emocionální nevěra v praxi?

Může k ní dojít skrze tajné osobní schůzky, prostřednictvím soukromých hovorů, textových zpráv nebo právě přes sociální sítě včetně seznamovacích aplikací. Jak už ovšem bylo řečeno, vztah je zcela neintimní záležitostí – nebo tak alespoň začíná. Partner s druhou osobou tedy pouze o těchto věcech fantazíruje, sdílejí si mezi sebou intimní detaily a diskutují například i o tom, jak by společný čas o samotě strávili.  Přijímání hovorů či textových zpráv však nese i větší šance na odhalení, tudíž se jedinci mohou chovat podezřele – mohou nepřijímat hovory v přítomnosti partnera, mazat zprávy a e-maily nebo si zaheslovat přístup do mobilních telefonů a počítačů.

Proč se uchylujeme k emocionální nevěře?

Co ale stojí za tím, že máme potřebuje „hledat i někde jinde“? Emocionální nevěra je vyjádřením naší touhy či nějaké potřeby oprostit se od primárního vztahu, aniž bychom ho však skutečně opustili. 
Nemusíte tomu ale nutně jít naproti. Emocionální nevěra může vzejít klidně i z vlídného přátelství, které se neúmyslně promění v něco hlubšího a důvěrnějšího. Tento druh nevěry je ale velmi komplikovaný, jelikož zkrátka neexistuje hmatatelný důkaz toho, že se partner k něčemu takovému uchýlil. „Partner, který podvádí, nechápe, že se dopustil přestupku, protože nedělá nic, co by se dalo prokázat jako podvádění,“ doplňuje Formica. 
Hranici má navíc každý nastavenou jinde. Zatímco někteří mohou za nevěru považovat cokoliv, co porušuje exkluzivní intimitu dvou partnerů ve vztahu,  jiní mohou mít hranici jinde, a tudíž tvrdit, že „pouhé“ platonické sbližování s jinou osobou nepředstavuje nevěru například tak jako její fyzická forma.

Současný technologický rozvoj a stále rostoucí možnosti digitální komunikace tento typ vztahů navíc ještě umocňují. „Zatímco nepřítomnost milence zvyšuje touhu, stálost milence na dálku může z takové osoby udělat drogu,“ píše Formica.

Důsledky citové nevěry, která je odhalena, mohou být devastující. Zrazený partner totiž může pociťovat šok, hněv, zmatenost a smutek. Nevěrný partner pak může mít výčitky svědomí, nebo naopak úlevu z toho, že vše vyšlo najevo. Někteří zase za aféru nechtějí přijmout zodpovědnost či daný druh vztahu zcela ukončit ve snaze lhát (sobě či partnerovi), že vlastně „o nic nejde“. V tomto případě se jedná o jedince, který se bude snažit sedět na dvou židlích zároveň a bude si chtít ono místo udržet dlouhodobě (navzdory přání druhé a/nebo třetí strany). Bude tak testovat obě možnosti a následně se rozhodne pro tu, která mu přijde lepší. Nejedná se tedy o fér jednání, jelikož od druhého partnera bude většinou požadovat jakousi exkluzivitu vztahu, přičemž by se velmi nerad ocitl jeho v kůži.

Pakliže daná osoba bude onen, byť platonický, poměr pěstovat za zády svého opravdového partnera, zcela nevyhnutelně dojde ke ztrátě nebo alespoň nalomení důvěry ve vztahu.

Objednejte si předplatné Harper‘s Bazaar

Časopis Harper‘s Bazaar
Předplatné

Podobné články

Sleduj nás
na instagramu