Modern Talking: Ghosting 101

Jak se sociální fenomén digitální ignorace stal součástí našeho života a co dokáže na uživatele této (ne)komunikační techniky prozradit?
Oli Egler
——
21. srpna 2022

Foto: Profimedia

Ghosting je náhlá ignorace kamaráda/partnera nebo rodinného příslušníka bez jakéhokoliv vysvětlení. Byť ghosting existoval ještě dávno před vynálezem chytrých telefonů nebo sociálních sítí, tento společenský jev se stal fenoménem až nyní – kdy se naše každodenní interakce přesouvají zcela do digitálního prostoru.

„Haló?“

Jak vypadá nejčastější scénář ghostingu? Po několika (podle vás) velmi příjemných rande vám najednou potenciální partner zničehonic přestává reagovat na zprávy, a to bez jediného vysvětlení. Stejně tak mohou „mizet“ i přátelé nebo rodinní příslušníci. Často je toto chování pozorovatelné i u dětí, které nechtějí komunikovat s rodiči poté, co provedou něco nekalého.  Není výjimkou ani v profesním životě – občas se uchazeči o pracovní pozici nedostaví na pohovor, bez omluvy či vysvětlení. Stát se to ale může i s již aktivními členy kolektivu – jednoho dne se zkrátka nedostaví do práce a přestanou brát telefony. V lepším případě za pár týdnů přistane na stole HR výpoveď, v horším ani omluvný dopis.

Proč lidé ghostují? 

Celému fenoménu sociálních sítí a jeho vlivu nejen na dospívající mládež se věnuje americký psycholog Jonathan Haidt. Ten v rámci svých přednášek vysvětloval, že společně se změnou komunikačních technik, které se přesouvají z reálného do virtuálního prostoru, se mění (či spíše vytrácí) i komunikační etiketa. Existují však i hlubší důvody pro ghosting. V první řadě se může jednat o snahu budovat si „zdravý egoismus“ – lidé nechtějí ztrácet čas zdlouhavým vysvětlováním či případnými hádkami s danou osobou. Například pokud vaše předešlá komunikace s kamarádkou skončila několikrát po sobě hádkou, již nechcete opakovat tu samou chybu, a raději její telefonáty ignorujete. Druhým důvodem může být strach ranit city toho druhého. Zde můžeme opět aplikovat příklad rande – potenciální partner usoudil, že i když to mezi vámi zajiskřilo, není to to, co chce dlouhodobě. Ale místo toho, aby se pouštěl do rozhovoru, který rozruší oba, se mu raději vyhne úplně.

Od kdy je to normální?! 

Měli bychom však akceptovat to, že se ghosting již neodmyslitelně stal součástí naší komunikace v osobním i profesním životě? Když se ještě jednou podíváme na všechny důvody ghostingu, zjistíme, že se v podstatě jedná o jednoduchý strach z komunikace a případného konfliktu – tady můžeme mít na mysli jak hádku, tak třeba i triviální výměnu názorů. Je to tedy snaha vymanit se ze složitostí a zodpovědnosti, která z interakce vyplývá. Jen stěží se tak najde pozitivní aspekt tohoto chování, které vypovídá o společenské degradaci sociální inteligence, tj. schopnosti fungovat ve společnosti a navazovat vztahy. Pakliže vás někdo ghostuje, není třeba propadat panice a okamžitě se obviňovat. Ghosting může ignorované straně způsobit trauma a silně ovlivnit budoucí komunikaci dané osoby s okolím. Verdikt? #DontTryThisAtHome

Objednejte si předplatné Harper‘s Bazaar

Časopis Harper‘s Bazaar
Předplatné

Podobné články

Sleduj nás
na instagramu